Skip to main content

Financie

Priebežné čerpanie

Priebežné čerpanie dotácie

Image alt text.

Slovenská asociácia v pretláčaní rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779