Skip to main content

O nás

VV SAPR

Výkonný výbor SAPR volí Konferencia SAPR a jeho volebné obdobie je štvorročné.

Na Konferencii SAPR konanej v júni 2016 boli do VV SAPR zvolení:

  • JÁN GERMÁNUS

Prezident SAPR

  • ĽUBOMÍR JAGNEŠÁK

Vice-prezident SAPR

  • MGR. GABRIEL HARČARIK

Člen Výkonného výboru SAPR

  • PETER KASAN

Člen Výkonného výboru SAPR

  • JOZEF ROZBORA

Člen Výkonného výboru SAPR

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com