Skip to main content

O nás

Komisie SAPR

DISCIPLINÁRNA

  • PhDr. Andrea Martinkovičová

Predseda disciplinárnej komisie SAPR

  • Ing. MATÚŠ HLUBÍK

Člen disciplinárnej komisie SAPR

  • Tomáš Kiss

Člen disciplinárnej komisie SAPR

ROZHODCOVSKÁ

  • MARTIN RUMAN

Hlavný rozhodca SAPR

Rozhodca 3. triedy, medzinárodný rozhodca

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com