Skip to main content

O nás

Komisie SAPR

DISCIPLINÁRNA

  • MUDR. MIROSLAV BABIAK

Predseda disciplinárnej komisie SAPR

Člen disicipinárnej komisie pri EAF a WAF.

  • JÁN ĎALÁK

Člen disciplinárnej komisie

  • PROF. ING. TIBOR KVAČKAJ CSC.

Člen disciplinárnej komisie

Telefón:055 60 24 198

ROZHODCOVSKÁ

  • IVAN GREGORIČKA

Hlavný rozhodca SAPR

Rozhodca 1. triedy, medzinárodný rozhodca

Image alt text.

Slovenská asociácia v pretláčaní rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779