Skip to main content

O nás

Dozorná rada

Dozornú radu volí Konferencia SAPR a jej funkčné obdobie je štyri roky.

Do Dozornej rady SAPR boli v júni 2016 zvolení:

 

  • ING. BOHUSLAV UHLÍŘ

Predseda Dozornej rady SAPR

  • PHDR. ANDREA MARTINKOVIČOVÁ

Člen Dozornej rady SAPR

  • OLIVER FERIENČÍK

Člen Dozornej rady SAPR

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com