Skip to main content

O nás

Komisie SAPR

DISCIPLINÁRNA

 • PhDr. Andrea Martinkovičová

Predseda disciplinárnej komisie SAPR

 • Ing. MATÚŠ HLUBÍK

Člen disciplinárnej komisie SAPR

 • Ivan Gregorička

Člen disciplinárnej komisie SAPR

ROZHODCOVSKÁ

Hlavný rozhodca SAPR

 • Ing. Matúš Hlubík

Hlavný rozhodca SAPR

Zobraziť celý článok

O nás

Slovenská asociácia pretláčania rukou
Vavrečka 311

 029 01 Námestovo 

 • Člen:

Konfederácia športových zväzov 
European armwrestling federation (EAF) - 1994
World armwrestling federation (WAF) - 1994

 • Riadiaci orgán:

Výkonný výbor SAPR

 • Štatutárny orgán:

Prezident SAPR

Umiestnenie:

Vavrečka 311, 029…

Zobraziť celý článok

História

Laické pretláčanie rukou

Pretláčanie rukou nie je žiadna novinka. V rôznych obmenách je od dávna známe po celom svete. Svedčia o tom zmienky v najstarších knihách, nálezy antických sošiek znázorňujúcich „armwrestlerov“ a legendy národov ospevujúcich hrdinov silných paží, ktorých sile nik neodolal.
Podľa staroindickej legendy silák Bhima…

Zobraziť celý článok

VV SAPR

Výkonný výbor SAPR volí Konferencia SAPR a jeho volebné obdobie je štvorročné.

Na Konferencii SAPR konanej v júni 2016 boli do VV SAPR zvolení:

 • JÁN GERMÁNUS

Prezident SAPR

 • ĽUBOMÍR JAGNEŠÁK

Vice-prezident SAPR

 • MGR. GABRIEL HARČARIK

Člen Výkonného výboru SAPR

 • PETER KASAN

Zobraziť celý článok

Dozorná rada

Dozornú radu volí Konferencia SAPR a jej funkčné obdobie je štyri roky.

Do Dozornej rady SAPR boli v apríli 2019 zvolení:

 

 • Katarína Vilhanová

Predseda Dozornej rady SAPR

 • Peter Spusta

Člen Dozornej rady SAPR

 • Marcel Šnírer

Člen Dozornej rady SAPR

Zobraziť celý článok

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com
Info o súťažiach: 0911 880 779