Skip to main content

Súťaže

Zimná Univerziáda Slovenskej republiky 2018, Zvolen - 8.2.2018

Image alt text.

Usporiadateľ

Technická univerzita vo Zvolene

 

Termín

8.2. 2018

 

Miesto

ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen

 

Súťažné kategórie

Muži pravou aj ľavou rukou -75, -85,+85 kg

Ženy pravou aj ľavou rukou -60, +60 kg

 

Systém súťaže

Súťaž pravou aj ľavou rukou, dvojitá eliminácia

 

Časový harmonogram

Prezentácia, váženie: od 13,00 do 13,45 hod.

Súťaže pravou aj ľavou rukou (eliminácie): od 14,00 hod.

Finále, ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov: o 18,00 hod.

 

Ceny

Víťaz získava titul “ARMWRESTLING Academic Champion  SR 2018”

Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu, diplom a vecné ceny podľa  možností usporiadateľa.

Predpis

Súťaží sa podľa platných pravidiel WAF a ustanovení tohto rozpisu

 

 

 

 

 

 

Prihlášky:

Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10.01.2018. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia, prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.

Predseda športovej komisie SAUŠ prof. RNDr. František Kačík, PhD. frantisek.kacik@tuzvo.sk 0907 438 039, zašle nominovaným účastníkom nominačné listy, ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií

Image alt text.

Slovenská asociácia v pretláčaní rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779