Skip to main content

Súťaže

Reprezentačné sústredenie športovcov - 21.4.2018

Image alt text.

Aj v novom roku pokračujeme v tradičných reprezentačných sústredeniach spojených s otvoreným tréningom pre všetkých záujemcov o armwrestling. Sústredenia sú povinný záčastniť sa všetci reprezentanti SVK, a všetci tí ktorí majú záujem pobiť sa o reprezentačný dres a chceli by reprezentovať našu krajinu na vrcholných podujatiach ako sú ME či MS. Otvoreného tréningu na stolíku sa môže zúčastniť každý, kto má chuť sa stretnúť, dobre si zapretláčať a overiť si natrénovanú formu.

Reprezentačný zraz bude 21.4.2018  od 11:00  - miesto zrazu Vavrečka, Cross gym. Veľmi radi by sme sa s vami stretli a porozprávali o vašich ambíciách, cieľoch ale aj možnostiach reprezentovať. Verím že sa nás zíde čo najviac a zapretláčame si v podobnej atmosfére ako na ostatných sústredeniach.

Program reprezentantov:

10:30- 11:00 zraz  reprezentantov 
11:00 -14:00 tréning na stolíku

koniec tréningu  podľa uváženia a kondície

Oznam pre všetkých záujemcov o reprezentačný dres!  Výkonný výbor SAPR a reprezentačný tréneri sa dohodli na nasledujúcich kritériach pre nomináciu na ME.  

Základne požiadavky pre reprezentáciu na ME v Sofii!

-medailista z MSR seniorov, juniorov, masters a disabled (platí aj pre medailistov z ME a MS)
- získanie  nominácie, ktorá bude uverejnená po MSR do týždňa (pretekár je povinný potvrdiť záujem do 7 dní!)

- účasť na zraze 21.4.2018 povinná pre nominovaných, prípadne náhradníkov

- absolvovať lekársku prehliadku pred účasťou na najvyššej národnej alebo medzinárodnej súťaži v zmysle §3 písm.b), §5 ods.8 a §80 ods.5 písm.a) zákona č.440/2015 Z.z. o športe (do 15 rokov veku u pediatra, nad 15 rokov u športového lekára). Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky predloží súťažiaci na reprezentačnom zraze vo Vavrečke.

- uhradenie požadovanej sumy (na základe nominačného listu)

- nahlásenie veľkosti reprezentačnej súpravy reprezentačným trénerom (podľa vekovej kategórie)

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com