Skip to main content

Súťaže

Reprezentačné sústredenie SAPR

Image alt text.

Už po druhýkrát pripravujeme v tomto roku sústredenie užšieho výberu reperezantácie Slovenska. Sústredenie sa bude konať v dňoch 17.8 - 19.8.2018 tradične na Orave vo Vavrečke a bude zamerané na preverenie aktuálnej výkonnosti reprezentantov ale veríme že aj ako po minulé roky vedené v príjemnej atmosfére. Súčsťou by mali byť aj silové testy. Sústredenie začína v piatok večerou a končí v nedeľu raňajkami. Prený program sústredenie zverejníme čoskoro. Pre reperezentantov SAPR je sústredenie povinné. Ubytovanie i strava je zabezpečená.

Tešíme sa na vašu účasť

VV SAPR

Už po druhýkrát pripravujeme sústredenie užšieho výberu reperezantácie Slovenska. Sústredenie sa bude konať v dňoch 17.8 - 19.8.2018 tradične na Orave vo Vavrečke a bude zamerané na preverenie aktuálnej výkonnosti reprezentantov ale veríme že aj ako po minulé roky vedené v príjemnej atmosfére. Súčsťou by mali byť aj silové testy. Sústredenie začína v piatok večerou a končí v nedeľu raňajkami. Prený program sústredenie zverejníme čoskoro. Pre reperezentantov SAPR je sústredenie povinné. Ubytovanie i strava je zabezpečená.

Tešíme sa na vašu účasť

VV SAPR

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com