Skip to main content

Súťaže

Junior Visegrád Grand Prix

Image alt text.

Junior Visegrád Grand Prix 9.2.2019 - Maďarsko

Medzinárodná súťaž v armwrestlingu juniorov 

 

 

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com