Skip to main content

Súťaže

Golemova ruka 2019

Image alt text.

Golemova Ruka - Hluk, Česká republika 

medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou

Termín/Date:                    23.2 2019 

miesto/place:                    športová hala Hluk, Boršická 1313, Hluk

váženie/registration:         22.2. 2019 - 18:00 - 21:00

                                          23.2.2019 - 8:00 - 10:30 

Začiatok súťaže/start:       12:00h - kvalifikácia,

                                          18:00 - finále

kategórie/ category :

juniori:                     pravá / ľavá chlapci : 65kg,75 kg, +75kg

                                pravá / ľavá dievčatá : 55 kg, +55kg

seniori muži:            pravá/ľavá ruka: 65kg, 75 kg, 85 kg, 95kg,105, +105 kg

seniori ženy:            pravá/ľavá ruka: 60 kg, +60 kg

OPEN muži:             pravá ruka: bez rozdielu hmotnosti  - finančné ceny

Štartovné:               5€ juniori / 15€ - seniori na jednu ruku 

Súťažiaci, ktorí nemajú ešte 15 rokov je nutné aby pri registrácii predložili podpísaný Informovaný súhlas rodiča/ zákonného zástupcu. Tlačivo nájdete na našej stránke www.armsport.sk v sekcii "Na stiahnutie"

 viac info čoskoro

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com