Skip to main content

Súťaže

Burneika Sport Festival

Image alt text.

Burneika Sport Festival

termín: 3.11. - 4.11.2018

miesto: Waršava, Poľsko - Global Expo, ul.Modlinska 6d

kategórie: muži, ženy 3.11. Profi kategória

                 muž, ženy 4.11.Začiatočníci

štartovné: 30.- PLZ

finančné odmeny 10 000.- PZL

 

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com