Skip to main content

Súťaže

40. Majstrovstvá Sveta

Image alt text.

40. Majstrovstvá Sveta , 13.10. - 20.10.2018, Antalya - Turecko

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com