Skip to main content

Súťaže

3. kolo SNLP 2018/2019, Dobšiná

Image alt text.

Termín/Date:                    2.2 2019 

váženie/registration:         8:00 - 10:00 

Začiatok súťaže/start:       10:30h - kvalifikácia,

                                          ihneď po kvalifikácii

kategórie/ category :

juniori:                     pravá / ľavá chlapci : 70kg,80 kg, +80kg

                                pravá / ľavá dievčatá : 60 kg, +60kg

seniori muži:            pravá/ľavá ruka: 65kg, 75 kg, 85 kg, 100, +100 kg

seniori ženy:            pravá/ľavá ruka: 60 kg, +60 kg

amatéri:                   muži pravá ruka: 75kg, 95kg, +95kg

Štartovné:               3€ juniori / 5€ - seniori - člen SAPR 

                               10€ - nečlen SAPR 

Účasť na súťaži (okrem amatérov) je podmienená absolovaním  lekárskej prehliadky  - pred účasťou na najvyššej národnej alebo medzinárodnej súťaži v zmysle §3 písm.b), §5 ods.8 a §80 ods.5 písm.a) zákona č.440/2015 Z.z. o športe (do 15 rokov veku u pediatra, nad 15 rokov u športového lekára). Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky predloží súťažiaci pri registrácii - týka sa športovcov ktorí neabsolvovali  lekársku prehliadku a sú na súťaži prvý raz v tejto sezóne resp. neboli na minuloročných MSR.

Súťažiaci, ktorí nemajú ešte 15 rokov je nutné aby pri registrácii predložili podpísaný Informovaný súhlas rodiča/ zákonného zástupcu. Tlačivo nájdete na našej stránke www.armsport.sk v sekcii "Na stiahnutie"

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com