Skip to main content

Súťaže

3. kolo SNLP 2017/2018 - Bratislava,20.1.2018

Image alt text.

3. kolo SNLP

miesto súťaže: Kultúrny dom Rusovce, Bratislava - Rusovce - 20.1.2018

kategórie:

juniori:     pravá / ľavá: 70 kg, 80 kg, +80 kg

juniorky:   pravá/ľavá ruka: 60 kg, +60 kg

seniori muži:    pravá/ľavá ruka: 65, 75 kg, 85 kg, 100kg,+100 kg

seniori ženy:    pravá/ľavá ruka: 60 kg, +60 kg

Štarotvné: juniori 2€ - člen SAPR

                 seniori 5€ - člen SAPR

                začiatočníci 3€

                 športovci neregistrovaní v SAPR  10€

Váženie:  9:00 - 11:00h.

Začiatok súťaže: 12:00h

Finále :                17:00 h

riaditeľ súťaže: Jozef Rozbora

Upozorňujeme na povinnosť absolvovania lekárskej prehliadky pred účasťou na najvyššej národnej alebo medzinárodnej súťaži – v zmysle § 3 písm.b/ § 5 ods. 8 a § 80 ods. 5 písm. a/ zákona č. 440/2015 Z.z. o športe je športovec pred účasťou na najvyššej národnej alebo medzinárodnej súťaži povinný absolvovať lekársku prehliadku a predložiť pri registrácii na súťaži potvrdenie od lekára.

Image alt text.

Slovenská asociácia v pretláčaní rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779