Skip to main content

Súťaže

26. Majstrovstvá Slovenska seniorov, 24. juniorov U18 a U21, 1.disabled a masters, Siladice - 17.3.2018

Image alt text.

miesto súťaže: Kultúrny dom Siladice - Siladice - 17.3.2018

kategórie:

juniori U18, U21:      pravá / ľavá: 65 kg,70 kg, 80 kg, +80 kg

juniorky U18, U21:   pravá/ľavá ruka: 55 kg, 60 kg, +60 kg

seniori muži:            pravá/ľavá ruka: 65, 75 kg, 85 kg, 100kg,+100 kg

seniori ženy:            pravá/ľavá ruka: 60 kg, +60 kg

masters:                   pravá/ľavá ruka: 90 kg, +90 kg

disabled:                   OPEN kategória

Štarotvné: juniori 2€ - člen SAPR

                 seniori 5€ - člen SAPR

                začiatočníci 3€

                 športovci neregistrovaní v SAPR  10€

Váženie:  9:00 - 10:30h.

Začiatok súťaže: 11:00h

Finále :                17:00 h

riaditeľ súťaže: Matúš Hlubík

Upozorňujeme na povinnosť absolvovania lekárskej prehliadky pred účasťou na najvyššej národnej alebo medzinárodnej súťaži – v zmysle § 3 písm.b/ § 5 ods. 8 a § 80 ods. 5 písm. a/ zákona č. 440/2015 Z.z. o športe je športovec pred účasťou na najvyššej národnej alebo medzinárodnej súťaži povinný absolvovať lekársku prehliadku a predložiť pri registrácii na súťaži potvrdenie od lekára.

Image alt text.

Slovenská asociácia v pretláčaní rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779