Skip to main content

Súťaže

1. kolo SNLP 2018/2019 - Bratislava

Image alt text.

Miesto súťaže: Bratislava

kategórie:

juniori :      pravá / ľavá: 65 kg,70 kg, 80 kg, +80 kg

juniorky:   pravá/ľavá ruka: 60 kg, +60 kg

seniori muži:            pravá/ľavá ruka: 65, 75 kg, 85 kg, 100kg,+100 kg

seniori ženy:            pravá/ľavá ruka: 60 kg, +60 kg

začiatočníci: OPEN

Štarotvné: juniori 2€ - člen SAPR

                 seniori 5€ - člen SAPR

                začiatočníci: 3€

                 športovci neregistrovaní v SAPR  10€

Váženie:   sobota: 15.9.2018  9:30  - 10:30

Začiatok súťaže: 10:00h - kvalifikácia         

Finále :                ihneď po skončení kvalifikácií

riaditeľ súťaže: Jozef Rozbora

Upozorňujeme na povinnosť absolvovania lekárskej prehliadky pred účasťou na najvyššej národnej alebo medzinárodnej súťaži – v zmysle § 3 písm.b/ § 5 ods. 8 a § 80 ods. 5 písm. a/ zákona č. 440/2015 Z.z. o športe je športovec pred účasťou na najvyššej národnej alebo medzinárodnej súťaži povinný absolvovať lekársku prehliadku a predložiť pri registrácii na súťaži potvrdenie od lekára.

Súťažiaci, ktorí nemajú ešte 15 rokov je nutné aby pri registrácii predložili podpísaný Informovaný súhlas rodiča/ zákonného zástupcu. Tlačivo nájdete na našej stránke www.armsport.sk v sekcii "Na stiahnutie"

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com