A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: controllers/Site.php

Line Number: 131

KASprof-security bul team Orava - Kluby | Slovenská asociácia pretláčania rukou Skip to main content

Kluby

KASprof-security bul team Orava

Oficiálne používaná skratka klubu: KASprof-security bul team Orava

Právna forma:

IČO:

Športový klub

42345839

Ulica a číslo domu:  Oravské Veselé 440
Mesto: Oravské Veselé
PSČ: 2962
Webové sídlo: http://sk-sk.facebook.com/bulteamOrava
E-mail: info@kasprofsecurity.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Peter Kasan
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu: 0904 473 921
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Peter Kasan

Telefón kontaktnej osoby: 

Registrácia SAPR:

0904 473 921

2012

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com
Info o súťažiach: 0911 880 779