Skip to main content

Kluby

AWK Kokava nad Rimavicou

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Kokava nad Rimavicou

Právna forma:

športový klub

Ulica a číslo domu:  Štúrova 104
Mesto: Kokava nad Rimavicou
PSČ: 90050
E-mail: armjano@azet.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ján Vojenčák
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ján Vojenčák

Telefón kontaktnej osoby:

Registrácia SAPR:

0944 159  594

2011

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com