Skip to main content

Kluby

Armwrestling klub Kráľova pri Senci

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Kráľova pri Senci
Právna forma: Občianske združenie
Ulica a číslo domu:  Výhonská 244
Mesto: Kráľová pri Senci
PSČ: 90050
E-mail: armwrestling.kps@gmail.com
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Dagmar Petrová
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Dagmar Petrová
Telefón kontaktnej osoby: 0905 162 424

Image alt text.

Slovenská asociácia v pretláčaní rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779