A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: controllers/Site.php

Line Number: 131

Armwrestling klub Kráľova pri Senci - Kluby | Slovenská asociácia pretláčania rukou Skip to main content

Kluby

Armwrestling klub Kráľova pri Senci

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Kráľova pri Senci

Právna forma:

IČO:

športový klub

48430641

Ulica a číslo domu:  Výhonská 244
Mesto: Kráľová pri Senci
PSČ: 90050
E-mail: armwrestling.kps@gmail.com
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Dagmar Petrová
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Dagmar Petrová

Telefón kontaktnej osoby:

Registrácia SAPR:

0905 162 424

1997

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com
Info o súťažiach: 0905 162 424