Skip to main content

Kluby

Armwrestling klub Kráľova pri Senci

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Kráľova pri Senci

Právna forma:

IČO:

športový klub

48430641

Ulica a číslo domu:  Výhonská 244
Mesto: Kráľová pri Senci
PSČ: 90050
E-mail: armwrestling.kps@gmail.com
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Dagmar Petrová
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Dagmar Petrová

Telefón kontaktnej osoby:

Registrácia SAPR:

0905 162 424

1997