Skip to main content

Kluby

Armwrestling klub Ivanka pri Dunaji

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Ivanka pri Dunaji
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu:  SNP 30
Mesto: Ivanka pri Dunaji
PSČ: 90028
E-mail: mudroch.juraj@gmail.com
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ing. Juraj Mudroch
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda

Telefón štatutárneho zástupcu:

Registrácia SAPR:

0917 563 076

1997

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com