Skip to main content

Kluby

Armwrestling klub Banská Štiavnica

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Banská Štiavnica
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu:  Športová 8
Mesto: Banská Štiavnica
PSČ: 96901
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Radoslav Dobrovič
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda

Telefón štatutárneho zástupcu:

registrácia SAPR

0905 506 749

1997

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com