Skip to main content

Kluby

Armwrestling Ceco Team Červeník

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Červeník
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu:  Hviezdoslavova 6
Mesto: Červeník
PSČ: 92042
E-mail: robo_m@centrum.cz
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Robert Miškev
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda

Telefón štatutárneho zástupcu:

registrcia SAPR

0903 182 844

2012

 

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com