Skip to main content

Kluby

Armwrestling Ceco Team Červeník

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Červeník
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu:  Hviezdoslavova 6
Mesto: Červeník
PSČ: 92042
E-mail: robo_m@centrum.cz
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Robert Miškev
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda

Telefón štatutárneho zástupcu:

registrcia SAPR

0903 182 844

2012