Skip to main content

Kluby

Armwrestling klub Kráľova pri Senci

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Kráľova pri Senci

Právna forma:

IČO:

športový klub

48430641

Ulica a číslo domu:  Výhonská 244
Mesto: Kráľová pri Senci
PSČ: 90050
Zobraziť celý článok

Armwrestling klub Myjava

Oficiálne používaná skratka klubu:

Právna forma:

AWK Myjava

športový klub

Mesto: Myjava
E-mail: martin.klimek0@gmail.com1
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Daniel Krumpár

Telefón štatutárneho zástupcu:

Registrácia SAPR:

Zobraziť celý článok

Armwrestling Vranov nad Topľou

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Vranov nad Topľou
Právna forma: Športový klub

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

registrácia SAPR:

Peter Spusta

2011

Zobraziť celý článok

Armwrestling klub Prešov

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Prešov

Právna forma:

IČO:

Nezisková organizácia

45737908

Ulica a číslo domu:  Exnárova 1
Mesto: Prešov
PSČ: 8001
Webové sídlo: 
Zobraziť celý článok

Armwrestling klub Senec

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Senec
IČO: 42266653
Právna forma: športový klub
Ulica a číslo domu:  M. Urbana 1
Mesto: Senec
PSČ: 90301
E-mail: marian.capla@armsport.sk
Zobraziť celý článok