Skip to main content

Kluby

Armwrestling Dobrá Voda

Oficiálne používaná skratka klubu: Awk Dobrá Voda
IČO: 42404266
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu:  372
Mesto: Dobrá Voda
PSČ: 91954
E-mail: ivan.gregoricka@gmail.com
Meno…
Zobraziť celý článok

Armwrestling Liptovský Mikuláš

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Liptovský Mikuláš

Právna forma:

IČO:

športový klub

30233216

Ulica a číslo domu:  Hurbanova 9
Mesto: Liptovský Mikuláš
PSČ: 3101
E-mail:
Zobraziť celý článok

Armwrestling Žarnovica

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Žarnovica
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu:  Tehelňa 12
Mesto: Žarnovica
PSČ: 96681
E-mail: stefan.cernak@centrum.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Štefan…
Zobraziť celý článok

KASprof-security bul team Orava

Oficiálne používaná skratka klubu: KASprof-security bul team Orava

Právna forma:

IČO:

Športový klub

42345839

Ulica a číslo domu:  Oravské Veselé 440
Mesto: Oravské Veselé
PSČ: 2962
Zobraziť celý článok

Power Sport Club Akademik Technická univerzita

Oficiálne používaná skratka klubu: PSC - ATU Košice
IČO: 35512644
Právna forma: Občianske združenie
Ulica a číslo domu:  Letná 9
Mesto: Košice
PSČ: 4200
Webové sídlo:
Zobraziť celý článok

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com
Info o súťažiach: 0905 162 424