Skip to main content

Kluby

Armwrestling Liptovský Mikuláš

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Liptovský Mikuláš

Právna forma:

IČO:

športový klub

30233216

Ulica a číslo domu:  Hurbanova 9
Mesto: Liptovský Mikuláš
PSČ: 3101
E-mail:
Zobraziť celý článok

KASprof-security bul team Orava

Oficiálne používaná skratka klubu: KASprof-security bul team Orava

Právna forma:

IČO:

Športový klub

42345839

Ulica a číslo domu:  Oravské Veselé 440
Mesto: Oravské Veselé
PSČ: 2962
Zobraziť celý článok

Power Sport Club Akademik Technická univerzita

Oficiálne používaná skratka klubu: PSC - ATU Košice
IČO: 35512644
Právna forma: Občianske združenie
Ulica a číslo domu:  Letná 9
Mesto: Košice
PSČ: 4200
Webové sídlo:
Zobraziť celý článok

Športový klub pretláčania rukou - Trnava

Oficiálne používaná skratka klubu: ŠKPR Trnava
IČO: 50339290
Právna forma: športový klub
Ulica a číslo domu:  Hospodárska 21
Mesto: Trnava
PSČ: 91701
E-mail: hlubikova.v@gmail.com
Meno a…
Zobraziť celý článok

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com
Info o súťažiach: 0905 162 424