Skip to main content

Kluby

AWK Rival Aréna Bratislava

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Rival Aréna Bratislava
IČO: 51242621
Právna forma: občianske združenie
Ulica a číslo domu:  Hospodárska 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 831 07
E-mail: juraj.valcek@gmail.com
Meno a priezvisko…
Zobraziť celý článok

Armwrestling klub Bratislava

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Bratislava
IČO: 42364809
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu:  Starorímska 2
Mesto: Bratislava - Rusovce
PSČ: 85110
Meno a priezvisko štatutárneho…
Zobraziť celý článok

Armwrestling klub Kráľova pri Senci

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Kráľova pri Senci

Právna forma:

IČO:

športový klub

48430641

Ulica a číslo domu:  Výhonská 244
Mesto: Kráľová pri Senci
PSČ: 90050
Zobraziť celý článok

Armwrestling klub Myjava

Oficiálne používaná skratka klubu:

Právna forma:

IČO:

TJ Spartak Myjava

športový klub

34004416

Mesto:

adresa

Myjava 907 01

Hodžova 261/1

E-mail: martin.klimek01@gmail.com1
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
Zobraziť celý článok

Armwrestling klub Prešov

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Prešov

Právna forma:

IČO:

Nezisková organizácia

45737908

Ulica a číslo domu:  Exnárova 1
Mesto: Prešov
PSČ: 8001
Webové sídlo: 
Zobraziť celý článok

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com
Info o súťažiach: 0905 162 424