Skip to main content

Výročné správy

VÝROČNÁ SPRÁVA

  • 2016 - pdf
  • 2017 - pdf
  • Zápisnica v konferencie SAPR 2017 - pdf
  • Zápisnica z konferencie SAPR 2018 - pdf

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com
Info o súťažiach: 0905 162 424