Skip to main content

Športovci

Finančné odmeny športovcov

SAPR každoročne žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o finančnú odmenu pre športovcov. Do formulárov určených na tento účel vkladá výsledky našich športovcov na vrcholných športových podujatiach a všetky informácie týkajúce sa týchto podujatí t.j. menovitý zoznam športovcov, ich umiestnenie na MS, MSJ, ME, MEJ, počet športovcov v danej kategórii, počet krajín zúčastnených na súťaži a i. Na základe týchto údajov Ministerstvo určí, či odmena danému športovcovi bude alebo nebude poskytnutá.Výpočet výšky finančných odmien športovcov za výsledky na vrcholných športových podujatiach je výhradne v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Image alt text.

Slovenská asociácia v pretláčaní rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779