Skip to main content

Smernice SAPR

REGISTRAČNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK SAPR

Registračný a prestupový poriadok SAPR

  1. Základné ustanovenia

Článok 1

Športovci, ktorí sa chcú zúčastniť majstrovských a ligových súťaží v pretláčaní rukou, organizovaných Slovenskou asociáciou pretláčania rukou, musia byť registrovaní podľa tohto poriadku.

Článok 2

Cieľom registrácie je zabezpečiť regulárnosť…

Zobraziť celý článok

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com