Skip to main content

Smernice SAPR

REGISTRAČNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK SAPR

Registračný a prestupový poriadok SAPR

  1. Základné ustanovenia

Článok 1

Športovci, ktorí sa chcú zúčastniť majstrovských a ligových súťaží v pretláčaní rukou, organizovaných Slovenskou asociáciou pretláčania rukou, musia byť registrovaní podľa tohto poriadku.

Článok 2

Cieľom registrácie je zabezpečiť regulárnosť…

Zobraziť celý článok

Smernica SAPR o členskom ročnom poplatku

Smernica SAPR o členskom ročnom poplatku.

1. Ročný členský poplatok je povinný, v zmysle platných stanov SAPR, uhradiť každý člen SAPR pre príslušný kalendárny rok v stanovenej výške.

2. Výšku členského poplatku stanovujú platné Stanovy SAPR

3. Subjekty…

Zobraziť celý článok

Image alt text.

Slovenská asociácia v pretláčaní rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779