Skip to main content

Smernice SAPR

Smernica č.1 - Disciplinárny poriadok

SMERNICA č. 1

Disciplinárny poriadok - informačné znenie (upravené 10.1.2015)

 

I.

Základné a obecné ustanovenia

 

Článok 1a

Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na prejednávanie všetkých disciplinárnych priestupkov v Slovenskej asociácii pretláčania rukou (ďalej len ,,SAPR“).

Článok 1b

 

Účel disciplinárneho konania

Účelom disciplinárneho konania je prerokovať a spravodlivo posudzovať disciplinárne priestupky.…

Zobraziť celý článok

Smernica č.2 - Volebný a rokovací poriadok

Smernica č.2

 

Volebný a rokovací poriadok

Slovenskej asociácie pretláčania rukou

 

 

Časť I.

Volebný poriadok

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

 

  1. Konferencia SAPR volí:
  1. Výkonný výbor
  2. Dozornú radu

 

 

  1. Do orgánov SAPR môžu byť zvolení len členovia SAPR.

 

 

Článok…

Zobraziť celý článok

Smernica č.3 - Súťažný poriadok

1. Súťaží sa „double elimination“ – systémom na dve prehry

2. Súťažné kategórie

a. Seniori SNLP

i. Muži - 65,75,85,100, 100+ kg(ľavá, pravá ruka), 
ii. Ženy – 60, 60+ kg (ľavá, pravá ruka)

b. Juniori18 SNLP

i. Muži – 70, 80, 80+ kg (ľavá, pravá ruka)
ii. Ženy…

Zobraziť celý článok

Smernica č.4 - Pravidlá prideľovania finančnej podpory klubom

Smernica č.4

Pravidlá prideľovania finančnej podpory klubom SAPR

1. Nárok na finančnú podporu má iba klub, ktorý uhradí ročný členský poplatok vo výške určenej Stanovami SAPR.

2. Výška finančnej podpory bude každoročne závislá od ekonomických možností SAPR a plnenia podmienok na jej získanie.

3. Podmienky získania finančnej podpory:

a) usporiadanie…

Zobraziť celý článok

Smernica č.6 - Štatút reprezentanta SR

SMERNICA č. 6

ŠTATÚT REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PRETLÁČANÍ RUKOU

Všeobecné podmienky na zaradenie športovca do slovenskej reprezentácie v pretláčaní rukou.

1.  Slovenské občianstvo, prípadne trvalý pobyt v SR a zároveň povolenie VV SAPR, EAF a WAF reprezentovať SR

2.  Registrácia v Slovenskej asociácii pretláčania rukou

3.  Splnenie vekovej hranice pre zaradenie do vekových kategórií…

Zobraziť celý článok

Image alt text.

Slovenská asociácia v pretláčaní rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779