Skip to main content

Smernice SAPR

Smernica č.1 - Disciplinárny poriadok

SMERNICA č. 1

Disciplinárny poriadok - informačné znenie (upravené 10.1.2015)

I.

Základné a obecné ustanovenia

Článok 1a

Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na prejednávanie všetkých disciplinárnych priestupkov v Slovenskej asociácii pretláčania rukou (ďalej len ,,SAPR“).

Článok 1b

Účel disciplinárneho konania

Účelom disciplinárneho konania je prerokovať a spravodlivo posudzovať disciplinárne priestupky. Výsledkom prerokovania veci…

Zobraziť celý článok

Smernica č.2 - Volebný a rokovací poriadok

Smernica č.2

Volebný a rokovací poriadok

Slovenskej asociácie pretláčania rukou

Časť I.

Volebný poriadok

Článok 1

Základné ustanovenia

Konferencia SAPR volí:

  1. Výkonný výbor
  2. Dozornú radu
  1. Do orgánov SAPR môžu byť zvolení len členovia SAPR.

Článok 2

Volebné právo

  1. Právo voliť majú všetci členovia SAPR. Člena SAPR…
Zobraziť celý článok

Smernica č.3 - Súťažný poriadok

1. Súťaží sa „double elimination“ – systémom na dve prehry

2. Súťažné kategórie

a. Seniori SNLP

i. Muži - 65,75,85,100, 100+ kg(ľavá, pravá ruka), 
ii. Ženy – 60, 60+ kg (ľavá, pravá ruka)

b. Juniori18 SNLP

i. Muži – 70, 80, 80+ kg (ľavá, pravá ruka)
ii. Ženy…

Zobraziť celý článok

Smernica č.6 - Štatút reprezentanta SR

SMERNICA č. 6

ŠTATÚT REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PRETLÁČANÍ RUKOU

Všeobecné podmienky na zaradenie športovca do slovenskej reprezentácie v pretláčaní rukou.

1.  Slovenské občianstvo, prípadne trvalý pobyt v SR a zároveň povolenie VV SAPR, EAF a WAF reprezentovať SR

2.  Registrácia v Slovenskej asociácii pretláčania rukou

3.  Splnenie vekovej hranice pre zaradenie do vekových kategórií…

Zobraziť celý článok

Smernica SAPR o členskom ročnom poplatku

Smernica SAPR o členskom ročnom poplatku.

1. Ročný členský poplatok je povinný, v zmysle platných stanov SAPR, uhradiť každý člen SAPR pre príslušný kalendárny rok v stanovenej výške.

2. Výšku členského poplatku stanovujú platné Stanovy SAPR

3. Subjekty…

Zobraziť celý článok

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com