Skip to main content

Novinky

Zlato pre Štefana Nevedela

Image alt text.

Z poľskej Rumie si Štefan odnáša zlatú a striebornú medailu

Pokračovaním prestížnej súťaže Zloty Tur bolo v týchto dňoch Zloty Tur World Cup Disabled kde sa predstavili telesne znevýhodnení športovci. Slovensko reprezentoval oravčan Štefan Nevedel v kategórii do 90 kg a treba povedať, že veľmi úspešne. Hneď v prvý deň súťaže sa mohol Štefan radovať zo striebornej medaily v ľavej ruke no a na druhý deň svoj výkon ešte vylepšil a pretavil do zlatej medaily v pravej ruke a potvrdil tak, že patrí medzi svetovú špičku. Štefanovi gratulujeme a želáme ešte veľa športových úspechov.

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com