A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: controllers/Site.php

Line Number: 131

Top team armwrestlingu pre rok 2020 - Novinky | Slovenská asociácia pretláčania rukou Skip to main content

Novinky

Top team armwrestlingu pre rok 2020

Image alt text.

Naše ženy zaradené do Top Teamu ....

V týchto dňoch Ministerstvo školstva zverejnilo na svojom webovom sídle zoznamy športovcov top tímu. Historicky prvý krát sa na zozname objavujú aj športovkyne armwrestlingu: Lucia Debnárová, Snizhana Babaieva, Rebeka Martinkovičová. Aby športovci dostali dotáciu, musia urobiť isté kroky.

Športovci top tímu môžu na základe vypracovanie plánu prípravy získať príspevok cca vo výške 10 000 Eur na základe kritérií schválených ministerstvom školstva a oponentúr schváleného plánu prípravy, ktorý majú povinnosť predložiť na schválenie trénerom a VV SAPR  do 27.1.2020 (pre viac info nás kontaktujte). Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému má športovec príslušnosť. Plán prípravy schvaľuje národný športový zväz/národná športová organizácia (NŠZ/NŠO) a rezortné športové stredisko (v prípade, ak je športovec/zoskupenie jeho členom). Plán prípravy podpísaný zodpovedným trénerom, štatutárnymi zástupcami NŠZ/NŠO a rezortného športového strediska žiadame zaslať vo formáte pdf obratom na adresu: ziadosti.sport@minedu.sk, najneskôr však do 15. februára 2020.

Kritériá pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu športovcov Top tímu v roku 2020, ktoré boli schválené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu, sú zverejnené  na webovom sídle MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/data/files/9369_kriteria-pre-poskytovanie-prispevku-sportovcom-zaradenym-do-zoznamu-sportovcov-top-timu-v-roku-2020.pdf

Naším úspešným armwrestlerkám srdečne gratulujeme a veríme, že im finančné prostriedky z top tímu skvalitnia a uľahčia prípravu. Držíme im palce aby v dobrej forme pokračovali aj v roku 2020 a priniesli ďalšie cenné kovy pre Slovensko a SAPR.

 

 

16.1.2020

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com
Info o súťažiach: 0911 880 779