A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: controllers/Site.php

Line Number: 131

SAPR Informuje! - Novinky | Slovenská asociácia pretláčania rukou Skip to main content

Novinky

SAPR Informuje!

Image alt text.

Do pozornosti všetkým športovcom, členom, rozhodcom, funkcionárom .....

Na Základe rozhodnutia Výkonnej rady WAF upozorňujeme všetkých 
športovcov, rozhodcov a funkcionárov na nasledovné:

Rozhodnutie Výkonnej rady WAF
Zákaz podujatí PAL / URPA
Po diskusiách a rozhodnutiach o PAL / URPA,
Výkonná rada WAF World Armwrestling Federation (WAF) rozhodla, že každý 
z členov WAF Národných federácií, lídrov, funkcionárov, športovcov a 
rozhodcov, ktorí majú akékoľvek dohody alebo vzťahy s PAL / URPA a/alebo 
sa zúčastnia na podujatiach PAL / URPA, automaticky získa status „Nie je 
v dobrom postavení" a bude suspendovaný WAF bez práva zúčastniť sa v 
budúcnosti na podujatiach WAF.
Hlasovalo sa väčšinou hlasov,
Výkonná rada WAF


WAF Executive Board Decision
PAL/URPA Events Ban
Following debates and decisions taken about PAL/URPA,
WAF World Armwrestling Federation (WAF) Executive Board decide that any 
of the WAF Members National Federations, leaders, officials, athletes 
and referees who have any agreements or relations with PAL/URPA and/or 
attend to PAL/URPA events will automatically receive the status "Not in 
good standing" and will be suspended by WAF with no right to attend WAF 
events.
Voted with the majority of votes,
WAF Executive Board

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com
Info o súťažiach: 0905 162 424