Skip to main content

Novinky

Prvé kolo v Rabči

Image alt text.


Chlapci: 70,80, nad 80 kg

štartovné: 2 Eura – junior, 5 Eur – členovia SAPR, 10 Eur – nečlenovia SAPR

Rabča, 029 44 Rabča, Slovenská Republika

Slovenská národná liga pretláčania je najvyššou dlhodobou súťažou jednotlivcov aj družstiev v pretláčaní rukou (armwrestlingu) na Slovensku. Súťažiť sa bude v troch kolách pravou i ľavou rukou v nasledovných kategóriach:

SENIORI
65,75,85,100, 100+ kg
Ženy do 60kg, nad 60kg

JUNUORI
Dievčatá: do 60, nad 60 kg
Chlapci: 70,80, nad 80 kg

štartovné: 2 Eura – junior, 5 Eur – členovia SAPR, 10 Eur – nečlenovia SAPR

PROGRAM:
9:00 – Registrácia a váženie
11:00 – 12:00 Príprava štartovacej listiny
12:00 – Zápasy
17:00 Finále

Rabča, 029 44 Rabča, Slovenská Republika

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com