Skip to main content

Novinky

Na TOP 5 sa krstila prvá kniha o Armwrestlingu na Slovensku

Image alt text.

Prvá Slovenská kniha o armwrestlingu je na svete!

Prvá Slovenská kniha o armwrestlingu, čiže o pretláčaní rukou, je na svete "myslím, že ani v strednej Európe nič podobné nevyšlo " povedal jej autor Mgr. Gabriel Harčarik, Phd. V piatok sa krstila prvá kniha o armwrestlingu a krstný otec nemohol byť nikto iný ako Ján Germanus (prezident SAPR a legenda tohto športu!). Už 15 rokov som nejakým spôsobom aktívny v tomto športe a nadobudnuté skúsenosti som uverejňoval najprv v zborníkoch a na konferenciách. Informácie som získaval zo zahraničnej literatúry, hlavne z východu (Ukrajina, Rusko) a od výborných športovcov ...ako Ján Germanus či Ľubomír Jagnešák. Veľmi ma posunuli vpred poznatky získané na Ukrajine od Rustama Babaieva. Teraz nastal čas a pripravil som 93 stranovú monografiu plnú informácií". Čo v nej nájdete? Históriu svetového a Slovenského armwrestlingu. Charakteristiku tohto športu, aby si armwrestleri uvedomili akým smerom sa majú vo svojich tréningoch uberať. Nosnú časť tvoria všetky zložky športovej prípravy (kondičná, technická, taktická, psychologická), kde sa športovci a hlavne tréneri dočítajú všetko čo potrebujú vedieť o kvalitnej športovej príprave armwrestlerov. Zrod tejto knihy nebol jednoduchý. Sme šťastný, že mohla uzrieť svetlo sveta práve tento rok, kedy SAPR oslavuje 25 rokov fungovania na Slovensku. Veríme, že pomôže zvýšiť kvalitu Slovenského pretláčania a pevne dúfame, že čitatelia budú spokojný, lebo takýto sumár informáciií o armwrestlingu nikde nenájdu.

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 911 880 779
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com