A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: controllers/Site.php

Line Number: 131

Do pozornosti všetkým športovcom a klubom - Novinky | Slovenská asociácia pretláčania rukou Skip to main content

Novinky

Do pozornosti všetkým športovcom a klubom

Pre všetkých športovcov do pozornosti !!!!!

Upozorňujeme i na povinnosť absolvovania lekárskej prehliadky v zmysle § 3 písm.b/ § 5 ods. 8 a § 80 ods. 5 písm. a/ zákona č. 440/2015 Z.z. o športe je športovec pred účasťou na najvyššej národnej alebo medzinárodnej súťaži povinný absolvovať lekársku prehliadku a predložiť pri registrácii na súťaži potvrdenie od lekára o absolvovaní prehliadky a spôsobilosti vykonávať športovú činnosť.

Toto potvrdenie je nutné aby mali všetci športovci ktorí chcú štarovať na súťaži  - najlbližšie máme MSR (ale aj na kolách SNLP a samozrejmosťou sú ME či MS)

Kedže niektoré kluby si ešte stále nesplnili svoje povinnosti tak pripomíname všetkým opätovne:

Čo najskôr je nutné zaslať na sekreteriát SAPR aktualizáciu členov vášho klubu (počas roka nám nastali prestupy, pribudli nový členovia). Na základe povinnosti v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 104 ods. 4 športová organizácia je povinná naplniť registre fyzických osôb v športe a právnických osôb v športe do informačného systému.

Termín bol do 21.1.2018 a stále sú ešte kluby čo túto aktualizáciu neodovzdali

Taktiež do 28.2.2018 je potrebné uhradiť členský poplatok SAPR na úcet:

výška príspevku: 50 Eur

číslo účtu: SK26 0900 0000 0000 1149 0543

variabilný symbol: 2018

do správy pre prijímateľa - uveďte názov klubu

Image alt text.

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311
Námestovo 029 01
sekretariat@armsport.sk
Tel. +421 905 319 478
Kontrolór
Katarína Vilhanová
č.t.: 0917 635 650
email: kontrolor.sapr@gmail.com
Info o súťažiach: 0905 162 424